OSSZ Vsetín: Vše o vaší zdravotní pojišťovně

Ossz Vsetín

Co je OSSZ Vsetín?

OSSZ Vsetín je zkratka pro Okresní správu sociálního zabezpečení Vsetín. Jde o státní instituci, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. OSSZ Vsetín sídlí na adrese Jasenická 1357, Vsetín a poskytuje své služby obyvatelům celého vsetínského okresu.

Mezi hlavní činnosti OSSZ Vsetín patří:

  • evidence uchazečů o zaměstnání
  • vyplácení dávek státní sociální podpory, jako je například přídavky na děti, rodičovský příspěvek nebo porodné
  • evidence a výplata důchodů, a to jak starobních, tak invalidních nebo pozůstalostních
  • agendy související se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • poradenská činnost v oblasti sociálního zabezpečení

Ačkoliv OSSZ Vsetín nespravuje přímo oblast zdravotního pojištění, existuje zde úzká návaznost. Například při evidenci uchazečů o zaměstnání OSSZ Vsetín spolupracuje se zdravotními pojišťovnami a zajišťuje, aby osoby bez práce měly i nadále hrazeno zdravotní pojištění. Stejně tak při přiznání některých dávek státní sociální podpory může OSSZ Vsetín požadovat potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Pro občany je důležité vědět, na koho se obrátit s konkrétním dotazem. Zatímco záležitosti týkající se zdravotního pojištění (výběr pojišťovny, platba pojistného) řeší přímo zdravotní pojišťovny, problematiku sociálního zabezpečení (dávky, důchody, zaměstnanost) vyřizuje OSSZ Vsetín.

Služby a benefity pro pojištěnce

Okolí Vsetína nabízí pojištěncům OZP širokou škálu zdravotních služeb a benefitů. OZP spolupracuje s mnoha lékaři a zdravotnickými zařízeními ve Vsetíně a okolí, čímž zajišťuje snadnou dostupnost péče. Pojištěnci OZP mohou využívat preventivní programy, jako jsou například příspěvky na očkování, dentální hygienu nebo pohybové aktivity. OZP se také zaměřuje na podporu rodin s dětmi, a proto nabízí benefity, jako jsou příspěvky na plenky, umělou výživu nebo na letní tábory. Pro seniory má OZP připraveny programy zaměřené na prevenci a zdravý životní styl. Kromě výše zmíněného OZP nabízí i nadstandardní služby, jako je například telefonická konzultace s lékařem nebo příspěvky na alternativní medicínu. Pro více informací o službách a benefitech OZP ve Vsetíně a okolí navštivte webové stránky OZP nebo kontaktujte jejich zákaznickou linku.

Kontaktní informace a otevírací doba

Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín je tu pro vás na adrese J. K. Tyla 1344, 755 01 Vsetín. Potřebujete-li se s námi spojit telefonicky, volejte na číslo 571 818 111. Pro písemný styk využijte e-mailovou adresu podatelna.ov@ossz.mvcr.cz.

Otevírací doba pro veřejnost je následující:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00

úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00

pátek: zavřeno

Využít můžete také služeb Czech POINTu, který je vám k dispozici v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00.

Informace o zdravotních pojišťovnách ve Vsetíně a jejich kontaktní údaje naleznete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven nebo na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jak se registrovat u OSSZ Vsetín?

Pro registraci u Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Vsetín a zvolení zdravotní pojišťovny budete potřebovat několik dokumentů. Nezapomeňte si s sebou vzít platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti. Pokud se registrujete jako zaměstnanec, budete potřebovat také potvrzení o zaměstnání od vašeho zaměstnavatele. V případě samostatně výdělečné činnosti si připravte výpis z živnostenského rejstříku nebo jiný doklad prokazující vaši činnost.

Při registraci u OSSZ Vsetín si zároveň zvolíte i svou zdravotní pojišťovnu. V České republice existuje několik zdravotních pojišťoven, mezi nejznámější patří Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MVČR) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Každá pojišťovna nabízí trochu jiné služby a benefity, proto je dobré si před výběrem porovnat jejich nabídky.

Registraci u OSSZ Vsetín můžete provést osobně na pobočce, poštou nebo elektronicky. Pro elektronickou registraci budete potřebovat datovou schránku a elektronický podpis. Na webových stránkách OSSZ Vsetín najdete všechny potřebné informace o registraci, včetně kontaktních údajů a otevírací doby pobočky.

Platba zdravotního pojištění

Vsetínští občané spadají pod působnost Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín (OSSZ Vsetín) co se týče důchodového pojištění, nemocenského pojištění a státní sociální podpory. Zdravotní pojištění ale spadá pod kompetenci sedmi zdravotních pojišťoven, které si každý občan volí sám. OSSZ Vsetín s výběrem a platbou zdravotního pojištění nepomáhá. Informace o platbě zdravotního pojištění vám poskytne vaše zdravotní pojišťovna. Mezi nejznámější zdravotní pojišťovny v České republice patří Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZ). Minimální výše zdravotního pojištění se odvíjí od výše minimální mzdy a v roce 2023 činí 2 187 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů (např. studenti, důchodci) platí minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 187 Kč. OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění vypočítané z jejich hrubého zisku.

Funkce Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) OZZ Vsetín
Pokrytí v ČR Ano Ano
Pokrytí v zahraničí Závisí na typu pojištění Závisí na typu pojištění
Preventivní programy Ano Ano
Bonusy a příspěvky Ano Ano
Zákaznický servis Telefon, email, pobočky Telefon, email, pobočky

Nejčastější dotazy

Mnoho obyvatel Vsetína má dotazy ohledně OSSZ Vsetín a zdravotního pojištění. Zde jsou odpovědi na ty nejčastější z nich. Kde ve Vsetíně najdu OSSZ? Kancelář OSSZ se nachází na ulici Tyršova. Jaká je otevírací doba OSSZ Vsetín? Otevírací doba se liší podle dne v týdnu, proto je dobré si ji předem ověřit na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Musím na OSSZ Vsetín osobně, nebo mohu vyřídit záležitosti online? Mnoho záležitostí lze vyřídit online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, čímž si ušetříte čas. Jak si změním zdravotní pojišťovnu? Změnu zdravotní pojišťovny je možné provést pouze jednou ročně, a to vždy k 1. lednu. Žádost o změnu je nutné podat nejpozději 6 měsíců před koncem kalendářního roku, tedy do 30. června. Co mám dělat, když ztratím kartičku pojištěnce? V případě ztráty kartičky pojištěnce kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu, která vám vystaví novou. Je nutné si ověřit, zda je nutné uhradit poplatek za vydání nové kartičky.

Užitečné odkazy

Pro více informací o OSSZ Vsetín a službách, které nabízí, můžete navštívit jejich webové stránky nebo se obrátit na jejich informační linku. Na webových stránkách najdete aktuální informace o otevírací době, kontaktech a důležitých formulářích. Informační linka vám poskytne informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění a dalších záležitostech spadajících pod OSSZ. Nezapomeňte, že pro vyřízení některých záležitostí je nutné se předem objednat.

Informace o jednotlivých zdravotních pojišťovnách a jejich službách najdete na jejich webových stránkách. Zjistíte zde například, jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny, jak získat evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jak požádat o příspěvek z fondu prevence. Většina zdravotních pojišťoven má také klientské linky, kde vám operátoři zodpoví vaše dotazy. Nezapomeňte, že pro komunikaci se zdravotní pojišťovnou budete potřebovat své identifikační číslo pojištěnce.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Hynek Cimbora

Tagy: ossz vsetín | zdravotní pojišťovna