zívání

Zívání

Zívání: Fyzický Projev a Jeho Význam pro Zdraví

Co je zívání a jaký je jeho fyzický projev? Zívání je fyziologický proces, který se projevuje otevřením úst a inhalací vzduchu do plic. Během zívání dochází k prodloužení a roztažení svalů obličeje, krku a hrudníku. Tento fyzický projev je doprovázen pocitem únavy, který může být přenositelný na okolí....