test, který se provádí během prvního trimestru těhotenství, aby se zjistilo, zda je plod vystaven riziku vrozených vad

Prvotrimestrální Screening

Prvotrimestrální screening: Klíč k zdraví plodu od začátku těhotenství

V průběhu těhotenství se budoucí matky často obávají zdraví svých nenarozených dětí. Prvotrimestrální screening je jedním z testů, které mohou pomoci stanovit riziko výskytu vrozených vad u plodu. Tento test se provádí během prvního trimestru těhotenství a může poskytnout cenné informace pro další lékařskou péči....