Struma - Když štítná žláza přestane spolupracovat s tělem

Struma

Co je struma?

Struma je zvětšení štítné žlázy, které může být způsobeno různými faktory. Mezi nejčastější příčiny patří nedostatek jódu v potravě nebo autoimunitní onemocnění, jako je například Hashimotova tyreoiditida. Struma může být bezpříznaková, ale v některých případech může způsobovat obtíže s dýcháním a polykáním. Pokud si všimnete zvětšení své štítné žlázy, měli byste se obrátit na svého lékaře pro další vyšetření a případné léčení.

Jak vzniká struma?

Struma je zvětšení štítné žlázy, která se nachází v krku. Tato žláza produkuje hormony, které regulují metabolismus v těle. Struma vzniká tehdy, když štítná žláza nefunguje správně a produkuje příliš mnoho nebo příliš málo hormonů. Mezi hlavní příčiny strumy patří nedostatek jodu v potravě, autoimunitní onemocnění a nádory na štítné žláze.

Nedostatek jodu v potravě je jedním z nejběžnějších faktorů vedoucích k rozvoji strumy. Jód je důležitý prvek pro tvorbu hormonů štítné žlázy a když ho tělo nemá dostatek, snižuje se produkce hormonů a dochází ke zvětšení žlázy.

Autoimunitní onemocnění jsou další častou příčinou vzniku strumy. Tento stav nastane, když imunitní systém napadne vlastní tkáně štítné žlázy a způsobuje jejich zánět. To může vést ke zvýšené produkci hormonů a tedy i ke zvětšení štítné žlázy.

Nákazy a nádory na štítné žláze mohou také vést k rozvoji strumy. Tyto příčiny jsou však mnohem méně běžné.

Je důležité pečlivě sledovat své zdraví a včas reagovat na příznaky, jako jsou například bolesti v krku, potíže s polykáním nebo dušnost. Včasná diagnóza a léčba strumy může zabránit komplikacím a ochránit zdraví celého těla.

Jaké jsou příznaky strumy?

Struma, také známá jako zvětšená štítná žláza, může být často nezpozorovaným problémem. Avšak pokud zůstane nedetekována a neléčená, může přinést další zdravotní komplikace. Některé příznaky strumy mohou být viditelné, jako je otok v oblasti krku nebo neschopnost polykat potravu. Další možné příznaky zahrnují únava, váhové změny, pocení a nervozitu. Pokud si všimnete těchto příznaků u sebe, je důležité se poradit se specialistou a provést lékařský test,protože léčba strumy může pomoci zabránit dalšímu poškození štítné žlázy a dalším zdravotním komplikacím.

Jak se diagnostikuje struma?

Diagnostikování strumy zahrnuje několik kroků a procedur. Nejprve lékař provede fyzické vyšetření, při kterém zkoumá krk a hmatem prohmatává štítnou žlázu. Dále se provádí ultrazvukové vyšetření, které umožňuje získat podrobný obraz štítné žlázy a posoudit velikost a strukturu eventuálních uzlů. Po potvrzení přítomnosti uzlů může být provedeno jemnojehlové biopsie, kterou se odebere tkáň uzlu a odešle na patologické vyšetření. Konečnou diagnózu stanoví endokrinolog na základě výsledků všech těchto postupů. Je důležité nezanedbávat pravidelné prohlídky u svého lékaře, aby byla struma odhalena co nejdřív a mohla být léčba zahájena včas.

Jak se léčí struma?

Struma, také nazývaná jako křečovitý krk, je zvětšení štítné žlázy. Pokud tuto podmínku máte, může se vám nabídnout několik léčebných možností, v závislosti na velikosti a příčině strumy.

Nejprve může být doporučena sledovací strategie, pokud je struma malá a nezpůsobuje problémy. V případě středního rozsahu nebo pokud se objevují symptomy jako např. potíže s polykáním či dýcháním, mohou být indikovány léky na štítnou žlázu, neboť v některých případech lze hyperaktivitu štítné žlázy regulovat pomocí medikace.

Pokud jsou tyto metody neúspěšné a struma způsobuje další komplikace, chirurgický zákrok se může stát nutností. Během operace se buď odstraní celá štítná žláza (thyreoidektomie), nebo pouze část (lobektomie). Po operaci bude pacient pravděpodobně muset užívat hormony nahrazující funkci štítné žlázy.

Je důležité si uvědomit, že každý přístup k léčbě strumy závisí na individuálních okolnostech a že rozhodnutí o nejlepším řešení by měl učinit lékař. Pokud se vám zdá, že trpíte křečovitým krkem nebo jinými štítnou žlázou souvisejícími symptomy, neváhejte navštívit svého lékaře pro další vyšetření a následnou léčbu.

Jaké jsou možné komplikace strumy?

Struma, známá také jako zvětšená štítná žláza, může být pro pacienty velmi nepříjemným zdravotním problémem. Kromě estetických obtíží a potíží s polykáním může struma vést k vážným komplikacím.

Mezi nejčastější komplikace patří:

1. Hyperthyreóza - nadměrná produkce hormonů štítné žlázy může vést k nárůstu tepové frekvence, úzkosti a pocení.

2. Hypothyreóza - nedostatek hormonů štítné žlázy může vést ke snížení metabolismu a vedlejších účinků, jako jsou únava a deprese.

3. Dysfunkce hrtanu - zvětšená štítná žláza může bránit hlasivkám v normálním pohybu, což vede k chrapotu a dalším hlasovým problémům.

4. Krvácení - Struma může být náchylná ke krvácení kvůli zvětšeným cévám v oblasti štítné žlázy.

Je důležité sledovat svou štítnou žlázu pravidelnými preventivními prohlídkami u lékaře a pokud se objeví nějaké příznaky, okamžitě se obrátit na odborníka pro další vyšetření a léčbu.

Jak se struma předchází?

Výživou a správným životním stylem! Struma je často způsobena nedostatkem jodu v stravě, takže pravidelná konzumace jódem bohatých potravin, jako jsou ryby nebo řasy, může pomoci předcházet této nemoci. Důležité je také dodržovat zdravý životní styl s dostatečnou fyzickou aktivitou a minimalizací stresu. Samozřejmostí by mělo být pravidelné vyšetření štítné žlázy u lékaře, aby se včas odhalily možné problémy.

Jaké jsou doporučení pro pacienty s diagnostikovanou strumou?

Pokud byla u pacienta diagnostikována struma, je důležité dodržovat několik doporučení pro zlepšení zdravotního stavu. Prvním krokem je navštívit specialistu na štítnou žlázu a pravidelně absolvovat odborné vyšetření. Je také vhodné omezit konzumaci jídla bohatého na jód a sledovat příjem vitamínů A a D. Kromě toho se doporučuje pravidelná fyzická aktivita a udržování zdravého životního stylu. S ohledem na předepsanou léčbu je důležité dodržovat její pravidelný režim a konzultovat jakékoli změny nebo vedlejší účinky s ošetřujícím lékařem.

Jaký je význam pravidelných kontrol u pacientů s diagnostikovanou strumou?

Pravidelné kontroly jsou klíčové pro pacienty s diagnostikovanou strumou, protože přináší mnoho výhod pro jejich zdraví. Struma může být známkou poruchy štítné žlázy a pravidelné kontroly umožňují lékařům sledovat jakékoli změny v této oblasti. To znamená, že lékaři mohou pozorovat jak rostlinu na štítné žláze, tak i hormonální hladiny pacienta. Pokud se objeví změny, lze ihned zahájit léčbu a zabránit tak dalším komplikacím.

Pravidelné kontroly umožňují také stanovit správné dávkování léků na podporu funkce štítné žlázy a pomoci pacientovi udržet optimální hladinu hormonů v těle. Kontrola pacientova stavu je rovněž důležitým krokem při diagnostice rakoviny štítné žlázy nebo jiných problémů.

Vzhledem k tomu, že symptomy spojené se strumou mohou být často mírné nebo neexistující, je pravidelným sledováním možné identifikovat problém dřívěji a snížit riziko vzniku vážných komplikací. Konečně, pravidelné kontroly pomáhají pacientům s diagnostikovanou strumou získat lepší přehled o svém zdravotním stavu a lépe porozumět dopadu onemocnění na jejich celkové blaho.

Jaké jsou perspektivy pro léčbu a prevenci strumy v budoucnosti?

Moderní medicína neustále hledá inovativní způsoby léčby a prevence strumy, což otevírá nové perspektivy pro budoucnost. Vývoj nových léčiv a terapií, stejně jako pokrok v genetickém výzkumu a diagnostice, poskytují naději na účinnou a cílenou léčbu strumy. Dále se také rozvíjí moderní metody chirurgického zákroku, které jsou méně invazivní a mají nižší riziko komplikací.

V prevenci strumy mohou být klíčová opatření zaměřená na snižování vystavenosti jodidům v potravě či životním prostředí. Moderní technologie pak umožňuje monitorovat obsah jodu v potravinách a pitné vodě s vyšší přesností.

Důležitým prvkem pro úspěšnou léčbu a prevenci strumy je také informovanost pacientů. Širší povědomost o této chorobě by mohla vést k prevenci pomocí změn životního stylu nebo časném odhalení onemocnění.

Celkově lze tedy říci, že přístup moderní medicíny ke strumě se neustále vyvíjí a nabídne nové možnosti pro úspěšnou léčbu a prevenci této choroby v budoucnosti.

Publikováno: 12. 04. 2023

Kategorie: medicína

Autor: Hynek Cimbora

Tagy: struma | zdraví